Corona steun actie

Het leeuwendeel van onze klanten is ondernemer. Zoals we in het vorige infobulletin al melden hebben we oplossingen in de kostensfeer kunnen aanbieden waardoor het wegvallen van omzet  enigszins kan worden gecompenseerd. In ieder geval hebben we de ondernemers die er gebruik van hebben gemaakt een stuk op weg kunnen helpen om deze periode door te komen.  Als jij ook meer wilt weten van deze regelingen, bel of mail os dan.

We zien overal om ons heen hele mooie hulp initiatieven voor ondernemers, door ondernemers, ontstaan. Met name om hen te helpen (een deel van-) de omzet te kunnen behouden. Toch zijn  er ook veel mensen die het erg moeilijk hebben. Met hun financiën maar ook doordat mensen uit hun kring ziek zijn geworden of erger nog.   Heb jij daar ook voorbeelden van?   Of juist van bedrijven die het zelf moeilijk hadden maar toch anderen gingen helpen?

Als jij wilt dat wij een persoon, bedrijf of organisatie in het zonnetje zetten en helpen  vragen wij jou om op onze facebook pagina aan te geven wie of wat het is. Uit de reacties maken wij een keuze en gaan we de mensen uit jouw voorstel helpen met een bedrag tot € 500,= .

Reactie plaatsen